Dil ve Sanat

“ışık yetkin bir hıza sahip olmasının yanında yetkin bir doğa diline de sahiptir. ”

Cismin rengi olarak bildiğimiz ve o cismi diğer cisimlerden gözle görülür bir şekilde farklı kılan renk niteliği, cismin “kendisine ait sabit ve her zaman var olan bir nitelik olmayıp o cis­min üzerine düşen ışıktan yansıyan kısmının, görme duyumuzda yarattığı etkidir.

Devamı